Tin tức

CẬP NHẬT GIÁ BẢNG GIÁ BUFFET TỪ NGÀY 1/4/2022

Do nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào có sự biến động, HP3 BBQ sẽ áp dụng bảng giá mới cho toàn hệ thống nhà...