Tin tức

Cập nhật bảng giá mới

Do nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào có sự biến động trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, HP3 BBQ sẽ...